Αναβατήρες

     ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ Χ.Κ.ΦΑΛΑΚΡΟΥ

  1. ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΕΑ1)_''Zυγάντης''
·  Θέση: Οροπέδιο Αγ.Πνεύματος-Κορυφή Χιονότρυπα, Αφετηρία: υψόμετρο 1.725μ, Τερματισμός:  υψόμετρο 2.100μ.
·     Λοιπά χαρακτηριστικά:
-          Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 1370,00μ
-          Μεταφορική ικανότητα: 1.650 άτομα/ώρα (με δυνατότητα αύξησης στα   2.000 άτομα/ώρα)
-          Ταχύτητα μεταφοράς : max. 5μ/sec
-          Ισχύς- κίνηση (στη βάση) : 450 KW, ηλεκτροκίνητος, μέσω ιδιωτικού   
       σταθμού και δικτύου διανομής μέσης τάσης και τοπικού ιδιωτικού 
       υποσταθμού  
           
  1. ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ  (ΕΑ2)_''Δίσυρον''
·  Θέση: Κορυφή 1.996μ-Βόρειο ανατολικό όριο, Αφετηρία: υψόμετρο 1.615μ, Τερματισμός:  υψόμετρο 1.996μ.
·        Λοιπά χαρακτηριστικά:
-          Κίνηση στην κορυφή
-          Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 1060μ
-          Μεταφορική ικανότητα: 1.200 άτομα/ώρα
-          Ταχύτητα μεταφοράς : max. 2,5μ/sec
-          Ισχύς - κίνηση: 180 KW, ηλεκτροκίνητος, ηλεκτροδότηση μέσω ιδιωτικού δικτύου διανομής μέσης  τάσης και τοπικού υποσταθμού
·  Ο αναβατήρας είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης και διενεργείται η διαδικασία επαναλειτουργίας του.
  

  1. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ1)_''Γέτας''
·   Θέση Πλαγιά Προφήτη Ηλία, Αφετηρία: υψόμετρο 2.040μ, Τερματισμός:    υψόμετρο   2.225μ.
·         Λοιπά χαρακτηριστικά:
-          Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 680μ
-          Μεταφορική ικανότητα: 900 άτομα/ώρα
-          Ταχύτητα μεταφοράς : max. 3,5μ/sec
-          Ισχύς- κίνηση :75 KW, ηλεκτροκίνητος μέσω τοπικού Η/Ζ

  1. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ2)_''Λυκούργος''
·     Θέση : Πλαγιά Χιονότρυπας, Αφετηρία : υψόμετρο 1.956μ, Τερματισμός :        υψόμετρο 2.108μ.

·         Λοιπά χαρακτηριστικά:
-          Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 480μ
-          Μεταφορική ικανότητα: 900 άτομα/ώρα
-          Ταχύτητα μεταφοράς : max. 3,5μ/sec
-          Ισχύς- κίνηση : 45 KW, ηλεκτροκίνητος, μέσω ιδιωτικού δικτύου διανομής μέσης τάσης και τοπικού υποσταθμού  

  1. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ3)_''Νέστος''
·      Θέση : Πλαγιά Β.Α του οροπεδίου Αγ.Πνεύματος, Αφετηρία : υψόμετρο 1.740μ, Τερματισμός : υψόμετρο 1.811μ.
·        Λοιπά χαρακτηριστικά:
-          Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 425,00μ
-          Μεταφορική ικανότητα: 900 άτομα/ώρα
-          Ταχύτητα μεταφοράς : max. 3,5μ/sec
-          Ισχύς - κίνηση: 30 KW, ηλεκτροκίνητος, από το ιδιωτικό δίκτυο  διανομής  χαμηλής τάσης

  1. ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ ΣΑΥ_''Ηδωνός-παππούς''
·         Θέση : Πλαγιά Κοριτσομαγούλας, Αφετηρία : υψόμετρο 1.727μ, Τερματισμός : 
       υψόμετρο 1.999μ.
·         Λοιπά χαρακτηριστικά:
-          Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 1000,00μ
-          Μεταφορική ικανότητα: 500 άτομα/ώρα
-          Ταχύτητα μεταφοράς : max. 4,0μ/sec
-          Ισχύς- κίνηση :110 KW, Πετρελαιοκίνητος
-          Εγκαταστάθηκε από  τον ΕΟΣ Δράμας
·         Βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω παλαιότητας. Σχεδιάζεται η αντικατάστασή  του.

  1. ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
                            I.      BABY LIFT_''Καλλιρρόη''
Τέθηκε σε λειτουργία  το 1988
   Θέση : οροπέδιο Αγ. Πνεύματος
Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 230μ
Ισχύς : 5,5 KW, πετρελαιοκίνητος
Εγκαταστάθηκε από  τον ΕΟΣ Δράμας και είναι ιδιοκτησίας του.

                            II.      BABY LIFT 2_''Ίσιδα''
Τέθηκε σε λειτουργία  το 1997
   Θέση : οροπέδιο Αγ. Πνεύματος
Κεκλιμένο μήκος γραμμής :160μ
Ισχύς : 7,5 KW, πετρελαιοκίνητος

                            III.      BABY LIFT 3 _''Συνδετικό''
Χρησιμοποιείται ως συνδετικός αναβατήρας
Τέθηκε σε λειτουργία  το 2001
       Θέση : Πλαγιά Χιονότρυπας, Αφετηρία : υψόμετρο 2.020μ,    
       Τερματισμός : υψόμετρο 2.100μ
Κεκλιμένο μήκος γραμμής :160μ
  Ισχύς : 11 KW, πετρελαιοκίνητος
Εγκαταστάθηκε από  την ‘’Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού Α.Ε. Ο.Τ.Α.’’ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου